Педагогічний колектив школи працює над науково-методичною проблемою:

“Надання якісних освітніх послуг через інноваційний зміст і технології освіти та підвищення педагогічної майстерності вчителів”.

Пріоритетними напрямками методичної роботи є:

- виконання функцій координаційного, науково-методичного та інформаційного центру;

- формування у педагогічних працівників школи усвідомленої потреби постійно підвищувати свій освітньо-професійний рівень, вміння досягти нових педагогічних цілей;

- застосування сучасних навчальних технологій, що передбачають диференціацію, індивідуалізацію навчання педагогічних працівників;

- підготовка методичних рекомендацій із зосередженням особливої уваги на організаційно-методичне спрямування самоосвітньої роботи педагогів;

- аналіз, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій з метою активізації творчої спрямованості педагогів;

- створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти педагогічних працівників та підвищення їх професійної компетентності;

- спрямувати діяльність школи на впровадження нових форм і методів навчання та виховання, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей;

- удосконалювати зміст, форми і методи роботи з молодими спеціалістами та резервом;

- поліпшення системи діяльності методичної ради щодо забезпечення підтримки обдарованих дітей, дітей з особливими потребами.

Організація методичної роботи:

 • самоосвіта педагогів;
 • діяльність шкільних методичних об’єднань;
 • діяльність творчих груп;
 • наставництво;
 • творчі звіти вчителів.

Основні форми проведення методичної роботи:

 • засідання методичних об’єднань;
 • взаємовідвідування уроків і позакласних форм роботи із школярами;
 • творчі зустрічі з колегами по фаху;
 • відкриті уроки;
 • методичні оперативні наради;
 • лекції, доповіді, консультації, інструктажі, практичні заняття тощо.

Структура методичної роботи

- З метою організації та координації методичної роботи, вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду створено методичну раду

- Організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів, методичного об’єднання вихователів ГПД

№ з/п Методичні об’єднання Голови методичних об’єднань
1 Вчителів початкових класів Віщак Л.А.
2 Вчителів української мови та літератури, світової літератури Гафинець В. П.
3 Вчителів природничо- матема-тичного циклу Овчиннікова Л.А.
4 Вчителів іноземних мов Хлицко Н. В.
5 Вчителів суспільних наук Турецкова М. Я.
6 Вчтелів художньо-естетичного циклу Секереш О. М.
7 Вихователів ГПД Новаковську С. В.
8 Класних керівників Дудински С. О.

- Продовжує роботу :

* школа перспективного досвіду з питання: «Надання якісних освітніх послуг з іноземних мов через інтеграцію в Європейський освітній простір»;

* клуб «Ерудит» для учнів початкових класів ( секції « Юні поети», « Юні математики», «Природолюби»

- Організувано роботу творчих груп:

· вчителів початкових класів « Розвиток інформаційноїкомпетентності молодшого школяра»;

· вчителів іноземних мов « Проектно-діяльнісна технологія навчання».

Кiлькiсть переглядiв: 113

Коментарi