Практичним психологом було проведено виховне заняття з учнями 2-го класу.

Тема: «Добро починається з тебе»

Мета: Допомогти учням осягнути, що значить бути добрим, що лежить в основі доброти, доброго вчинку, славлячи добро в людині, її справах і ставленні до інших, розвивати в учнів бажання робити добро, формувати в підростаючого покоління моральні чесноти, шляхетність, почуття милосердя, виховувати морально-етичні норми життя.

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1589.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1596.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1598.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1615.JPG

Арт-терапевтичне заняття «Мій страх».

Психологом школи було проведено заняття з учнями 2-х класів на тему: «Мій страх».

Мета: створити умови для корекції страху, тривожності у дітей, в естетичній формі відредагувати свій страх, дати вихід накопиченим емоціям, розвивати сенсорні відчуття, моторику рук, пошук шляхів керування страхами.

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1013.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1016.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1036.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1038.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1031.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_1025.JPG

Тема: "Життя людини - найвища цінність" з учнями 6-х класів

Мета: профілактика суїцидальних намірів; формувати усвідомлене розуміння учнями поняття "життя", його унікальності, цінності, значущості для кожної особистості; визначити своє місце в ньому; спонукати їх до роздумів над важливими життевими проблемами; ставлення до власного життя та життя інших людей, як до найвищої цінності; сприяти формуванню в них людяності, чесності, працьовитості, відповідальності, любові до людей, до рідної землі; розвивати допитливість, інтерес до навколишнього життя, майбутньої професії, прагнення зясовувати, доводити, міркувати; формувати наполегливість у досягненні поставленої мети.

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0521.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0538.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0532.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0525.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0554.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0535.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0539.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0550.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0555.JPG

ТЕМА: "Всі ми різні, всі ми рівні" з учнями 5-х класів.

Мета: розкрити поняття "толерантність", показати певні рівні толерантної поведінки людини; виховувати спостережливість, уважність до інших людей, здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе, вчити встановлювати стосунки на доброзичливій основі; виховувати чуйність, взаємоаовагу, людяність, терпимість і небайдужість; сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок толерантної поведінки, звичок.

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0399.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0408.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0415.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0417.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0416.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_0418.JPG

Тренінгове заняття із учнями 10- го класу на тему: «Ми проти насилля»

Метою тренінгу є: ознайомити учасників з проблемами та причинами насильства у шкільному середовищі, шукати шляхи його подолання.

Завдання тренінгу були:

- ознайомити учнів із формами та видами насильства, його наслідками;

- усвідомити можливість різних стилів реагуваннянавчитися ефективних способів вираження невдоволення;

- сприяти створенню безпечного середовища в школах шляхом запровадження нових методів міжособистісного спілкування між учнями та вчителями;

- виховувати толерантні стосунки у всіх учасників навчально-виховного процесу.

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_9442.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_9443.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_9462.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_9466.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_9456.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_9473.jpg

Тема: "Усмішка наче сонечко" з учнями 1-х класів.

Мета: учити розуміти значення позитивних почуттів у житті людини; продовжувати формувати правила поведінки в дома, в школі, розуміти залежність ставлення оточуючих від мотивів власної поведінки; розвивати образність мовлення, мислення під час складання казки, уміти володіти емоціями, вчинками, виховувати бажання створювати психологічний комфорт навколо себе, дарувати людям радість.

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_8964.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_8981.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_8992.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_9004.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_9012.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_9018.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_8698.JPG

Тема: «Дерево дружби» з учнями 4-х класів.

Мета: дати уявлення про значення і функції дружби. Обговорити і усвідомити поняття «друг», «надійний друг». Знижувати імпульсивність, розвивати навички стриманості у процесі комунікації.

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_8699.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_8708.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_8734.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_8730.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/IMG_8744.JPG

Практичне заняття з елементами тренінгових вправ: «Модель поведінки в екстремальних ситуаціях» з учнями 8-х класів.

Мета: формування у підлітків адекватної поведінки при екстремальних ситуаціях; відпрацювати вміння короткої самопрезентації, визначити особливості особистості кожного учня, аналіз проекції внутрішнього світу дитини на малюнок.

На занятті використовувались такі методи:

- Арттерапія

- Візуалізація на розслаблення

- Розбір ситуацій.

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 049.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 052.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 045.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 042.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 033.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 019.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 022.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 017.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 013.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 061.jpg

/Files/images/praktichniy_psiholog/Изображение 003.jpg

Тренінг

Тема: «Етика сімейних стосунків»

Мета: активізувати у підлітків поняття «сім'я». Формувати відповідальне ставлення та мотивацію до збереження сімейних цінностей; сприяти усвідомленню учнями того, що їхне життя у майбутньому залежить від власної поведінки; створити умови для позитивного емоційного відчуття учнями цінності сім'ї.

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04535.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04538.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04539.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04540.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04541.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04544.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04554.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04558.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04560.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04565.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04569.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04571.JPG

/Files/images/praktichniy_psiholog/DSC04573.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 156

Коментарi